FAQs Complain Problems

चौमासिक प्रगति प्रतिवेदन

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
आ.व २०७८।०७९ को मिति २०७९।०२।१६ गते सम्मको प्रगति प्रतिवेदन ७८/७९ Tuesday, May 31, 2022 - 09:54 PDF icon Report.PDF
आ.व २०७८।०७९ को दोश्रो चौमासिक सम्मको प्रगति विवरण ७८/७९ Sunday, March 20, 2022 - 11:04 PDF icon प्रतिवेदन.PDF
आ.व २०७८।७९ को प्रथम त्तैमासिक आय व्यय विवरण ७८/७९ Wednesday, October 27, 2021 - 15:09 PDF icon आय व्यय.PDF
पौवादुङमा गाउँपालिका आ.व २०७८।७९ को प्रथम चौमाशिक खर्च विवरण ७८/७९ Tuesday, October 19, 2021 - 13:10 PDF icon प्रथम चौमासिक २०७८।७९.pdf
पौवादुङमा गाउँपालिकाको आ.व. २०७७।७८ को तेश्रो चौमासिक खर्चको विवरण ७७/७८ Friday, July 16, 2021 - 14:03 PDF icon ३rd.pdf
पौवादुङमा गाउँपालिकाको आ.व. २०७७।७८ को दोश्रो चौमासिक खर्चको विवरण ७७/७८ Monday, March 15, 2021 - 14:00 PDF icon 2nd.pdf
चालू आ.व २०७७/७८ को दोश्रो चौमासिक सम्मको खर्च शिर्षक अनुसार बजेट र खर्चको आर्थिक विवरण ७७/७८ Sunday, March 14, 2021 - 18:22 PDF icon खर्च शिर्षक अनुसार बजेट र खर्च को आर्थिक विवरण.PDF
चालू आ.व २०७७/७८ को दोश्रो चौमासिक सम्मको आम्दानी प्रतिवेदन ७७/७८ Sunday, March 14, 2021 - 18:21 PDF icon आम्दानी प्रतिवेदा.PDF
चालू आ.व २०७७/७८ को दोश्रो चौमासिक सम्मको खर्चको फाँटवारी ७७/७८ Sunday, March 14, 2021 - 18:18 PDF icon खर्चको फाटवारी.PDF
चालू आ.व २०७७/७८ को दोश्रो चौमासिक सम्मको वित्तीय प्रतिवेदन ७७/७८ Sunday, March 14, 2021 - 18:17 PDF icon वित्तीय प्रतिवेदन.PDF

Pages