FAQs Complain Problems

चौमासिक प्रगति प्रतिवेदन

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
प्रगती प्रतिवेदन सम्बन्धमा । ८०/८१ Monday, April 15, 2024 - 17:07 PDF icon प्रगती प्रतिवेदन.pdf
आ.व २०८०/०८१ को तेस्रो त्रैमासिक समय अवधिसम्मको प्रगती प्रतिवेदन सम्बन्धमा । ८०/८१ Monday, April 15, 2024 - 17:00 PDF icon 1.pdf
आ.व.२०८०/०८१ को अर्धवार्षिक अर्थात दोस्रो त्रैमासिक समय अवधि सम्मको प्रगति प्रतिवेदन सम्बन्धमा । ८०/८१ Sunday, January 21, 2024 - 13:45 PDF icon अर्धवार्षिक प्रगति प्रतिवेदन.PDF
आ.व.२०७९/०८० को २०७९/०४/०१ देखि २०८०/०२/२६ गते समय अवधि सम्मको प्रगति प्रतिवेदन ७९/८० Monday, June 12, 2023 - 11:12 PDF icon आ.व.२०७९०८०को हालसम्मको प्रगति.PDF
आ.व.२०७९/०८० को त्रैमासिक समय अवधि सम्मको प्रगति प्रतिवेदन ७९/८० Wednesday, April 19, 2023 - 12:05 PDF icon आ.व. तेस्रो त्रैमासिक.PDF
आ.व.२०७९/०८० को दोस्रो चौमासिक समय अवधि सम्मको प्रगति प्रतिवेदन ७९/८० Monday, March 20, 2023 - 16:52 PDF icon दोस्रो प्रगति प्रतिवेदन.PDF
आ.व. २०७९/०८० को दोस्रो चौमासिक अवधिसम्मको खर्चको प्रगति प्रतिवेदन ७९/८० Sunday, March 19, 2023 - 16:05 PDF icon प्रगति प्रतिवेदन.PDF
प्रगति प्रतिवेदन पेश तथा निकासा सम्बन्धमा । ७९/८० Thursday, January 19, 2023 - 15:42 PDF icon करुणा.PDF
आ.व.२०७९/०८० को अर्धवार्षिक समय अवधि सम्मको प्रगति प्रतिवेदन र तेस्रो त्रैमासिकको निकासा माग सम्बन्धमा ७९/८० Thursday, January 19, 2023 - 15:29 PDF icon प्रगति प्रतिवेदन.PDF
प्रगति प्रतिवेदन २०७९/०४/०१ देखि २०७९/०७/३० ७९/८० Tuesday, November 22, 2022 - 11:21 PDF icon प्रगति प्रतिवेदन.PDF

Pages