FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
”गर्भवती र सुत्केरी महिलालाई भाले र पोथी वितरण कार्यान्वयन कार्यविधि, २०८०” ८०/८१ 03/07/2024 - 14:27 PDF icon ”गर्भवती र सुत्केरी महिलालाई भाले र पोथी वितरण कार्यान्वयन कार्यविधि, २०८०”.pdf
खरको छाना विस्थापित गरी जस्तापाता वितरण कार्यान्वयन कार्यविधि, २०८० ८०/८१ 12/20/2023 - 16:07 PDF icon खरको छाना विस्थापित गरी जस्तापाता वितरण कार्यान्वयन कार्यविधि, २०८०.pdf
पौवादुङमा गाउँपालिकाको खानेपानी सेवा (व्यवस्थापन तथा नियमन) ऐन, २०८० ८०/८१ 07/17/2023 - 00:00 PDF icon पौवादुङमा गाउँपालिकाको खानेपानी सेवा (व्यवस्थापन तथा नियमन) ऐन, २०८०.pdf
सल्लाहकारमा श्री हरिकृष्ण दाहालज्यूलाई नियुक्ति -कार्यपालिकाको निर्णय राजपत्रमा प्रकाशन, २०८० ७९/८० 06/04/2023 - 22:53 PDF icon सल्लाकार.PDF
प्रमुख सल्लाहकारमा मा.प्रा.डा. श्री जगदीश वैद्यज्यूलाई नियुक्ति -कार्यपालिकाको निर्णय राजपत्रमा प्रकाशन, २०८० । ७९/८० 06/04/2023 - 20:49 PDF icon सल्लाकार नियुक्ती0001.PDF
“कृतिम गर्भाधान कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, २०७९ ” ७९/८० 05/01/2023 - 00:00 PDF icon “कृतिम गर्भाधान कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, २०७९ ”.pdf
१३ पौवादुङमा गाँउपालिका शिक्षा ऐन,२०७९ ७९/८० 04/07/2023 - 10:40 PDF icon पौवादुङमा गाउँपालिकाको शिक्षा ऐन, २०७९.pdf
१२ पौवादुङमा गाउापालिका आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली निर्देशिका २०७८ राजपत्रमा ७८/७९ 02/10/2022 - 10:27 PDF icon १२ पौवादुङमा गाउापालिका आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली निर्देशिका २०७८ राजपत्रमा.pdf
११ भवन निर्माण तथा घरनक्सा नियमन कार्यविधि २०७८ राजपत्रमा ७८/७९ 02/10/2022 - 10:24 PDF icon ११ भवन निर्माण तथा घरनक्सा नियमन कार्यविधि २०७८ राजपत्रमा.pdf
१० पौवादुङमा गाउँपालिकाको कन्टिजेन्सी रकम व्यवस्थापन र खर्च सम्बन्धी कार्यविधि, २०७८ राजपत्रमा ७८/७९ 12/29/2021 - 16:04 PDF icon १० कन्टिजेन्सी रकम व्यवस्थापन र खर्च सम्बन्धी कार्यविधि, २०७८ राजपत्रमा.pdf

Pages