FAQs Complain Problems

निर्णयहरु

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

आ.व २०७७/७८ चैत्र २१ गते बसेको एक्काईसौ र्कार्यपालिका बैठकको निर्णय प्रतिलिपि

७७/७८ 04/07/2021 - 11:17 PDF icon 21th.PDF

आ.व २०७७/७८ चैत्र १६ गते बसेको बिसौ गाउँ र्कार्यपालिका बैठकको निर्णय प्रतिलिपि

७७/७८ 04/04/2021 - 10:59 PDF icon 20th.PDF

आ.व २०७७/७८ फाल्गुन ९ गते बसेको उन्नाईसौ गाउँ र्कार्यपालिका बैठकको निर्णय प्रतिलिपि

७७/७८ 02/26/2021 - 14:24 PDF icon 19th meeting minute.PDF

आ.व २०७७/७८ फाल्गुन ५ गते बसेको अठारौ गाउँ र्कार्यपालिका बैठकको निर्णय प्रतिलिपि

७७/७८ 02/26/2021 - 14:16 PDF icon 18th Meeting Minute.PDF

आ.व २०७७/७८ माघ २४ गते बसेको सत्रौ गाउँ र्कार्यपालिका बैठकको निर्णय प्रतिलिपि

७७/७८ 02/26/2021 - 14:15 PDF icon 17th Meeting Minute.PDF

आ.व २०७७७८ पौष २६ गते बसेको सोह्रौ गाउँ र्कार्यपालिका बैठकको निर्णय प्रतिलिपि

७७/७८ 02/03/2021 - 16:57 PDF icon आ.व २०७७७८ पौष २६ गते बसेको सोह्रौ गाउँ र्कार्यपालिका बैठकको निर्णय प्रतिलिपि.PDF

आ.व २०७७/७८ मंसिर ३० गते बसेको पन्ध्राै गाउँ र्कार्यपालिका बैठकको निर्णय प्रतिलिपि

७७/७८ 12/18/2020 - 14:36 PDF icon 15th Minute.PDF

आ.व २०७७/७८ मंसिर २७ गते बसेको चाैधाै गाउँ र्कार्यपालिका बैठकको निर्णय प्रतिलिपि

७७/७८ 12/18/2020 - 14:34 PDF icon 14th Minute.PDF

आ.व २०७७/७८ मंसिर २५ गते बसेको तेर्हौ गाउँ र्कार्यपालिका बैठकको निर्णय प्रतिलिपि

७७/७८ 12/18/2020 - 14:33 PDF icon 13th Minute.PDF

आ.व २०७७/७८ कार्तिक १९ गते बसेको (बार्हौ-२) गाउँ र्कार्यपालिका बैठकको निर्णय प्रतिलिपि

७७/७८ 11/05/2020 - 15:22 PDF icon 12tn Meeting.PDF