FAQs Complain Problems

समाचार

निर्णयहरु

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

आ.व २०७७/७८ भाद्र २८ गते बसेको (छैठौं) गाउँ र्कार्यपालिका बैठकको निर्णय प्रतिलिपि

७७/७८ 09/13/2020 - 16:42 PDF icon Minute.PDF

आ.व २०७७/७८ भाद्र २६ गते बसेको (पाचौँ) गाउँ र्कार्यपालिका बैठकको निर्णय प्रतिलिपि

७७/७८ 09/12/2020 - 11:15 PDF icon Minute.PDF

आ.व २०७७/७८ भाद्र २१ गते बसेको (चौथो) गाउँ र्कार्यपालिका बैठकको निर्णय प्रतिलिपि

७७/७८ 09/08/2020 - 11:57 PDF icon baithak 4th.PDF

आ.व २०७७/७८ भाद्र १८ गते बसेको (तेश्रो) गाउँ र्कार्यपालिका बैठकको निर्णय प्रतिलिपि

७७/७८ 09/08/2020 - 11:55 PDF icon baithak 3rd.PDF

आ.व २०७७/७८ भाद्र १४ गते बसेको (दोश्रो) कार्यपालिका बैठकको निर्णय प्रतिलिपि

७७/७८ 09/01/2020 - 12:54 PDF icon Karyapalika 2.PDF

मिति २०७७/१/१५ गते बसिएको बैठकका निर्णयहरु

७६/७७ 04/27/2020 - 15:31 PDF icon निर्णय-१५.PDF

गाउँपालिकाका निर्णयहरु

७६/७७ 04/23/2020 - 11:05 PDF icon निर्णय १२-२९.PDF, PDF icon निर्णय १-०८.PDF, PDF icon निर्णय १-१०.PDF

मिति २०७७/१/११ गते कोभिड-१९ सम्बन्धि बसिएको बैठकका निर्णयहरु

७६/७७ 04/23/2020 - 10:52 PDF icon doc.PDF

कार्यपालिका निर्णय (मिति २०७६-१२-२४‍‌)

७६/७७ 04/06/2020 - 17:00 PDF icon File.PDF

निर्णयहरु

७५/७६ 03/15/2020 - 16:58 PDF icon File0004.PDF

Pages