FAQs Complain Problems

पौवादुङमा गाउँपालिका तथा मातहतका कार्यालयहरुद्वारा प्रदान गरिने सेवा प्रति तपाई कत्तिको सन्तोष हुनुहुन्छ ?

सेवाप्रवाहबाट पूर्ण सन्तुष्ट भएको
100% (12 votes)
सेवाप्रवाहको स्तर सन्तोषजनक रहेको
0% (0 votes)
सेवाप्रवाहको स्तर सन्तोषजनक नरहेको
0% (0 votes)
Total votes: 12