FAQs Complain Problems

समाचार

पौवादुङमा गाउँपालिका तथा मातहतका कार्यालयहरुद्वारा प्रदान गरिने सेवा प्रति तपाई कत्तिको सन्तोष हुनुहुन्छ ?

सेवाप्रवाहबाट पूर्ण सन्तुष्ट भएको
76% (92 votes)
सेवाप्रवाहको स्तर सन्तोषजनक रहेको
7% (9 votes)
सेवाप्रवाहको स्तर सन्तोषजनक नरहेको
17% (20 votes)
Total votes: 121