FAQs Complain Problems

नमुना फारमहरु

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
राष्ट्रिय पशुपंक्षि खोपको लागि भ्याक्सिनेटर नियुक्तीको आवेदन फाराम ८०/८१ 02/06/2024 - 12:44 PDF icon फाराम.PDF
सम्पत्ति विवरण फाराम । ८०/८१ 07/18/2023 - 13:26 PDF icon सम्पत्ति विवरण फाराम.pdf
का.स.मु फारम ७९/८० 07/12/2023 - 12:59 PDF icon करार कर्मचारी.PDF, PDF icon स्थानिय कर्मचारी.PDF, PDF icon स्थायी कर्मचारी.PDF
रोजगार सहायकको लागि दरखास्त फारम ७९/८० 07/19/2022 - 18:33 PDF icon रोजगार सहायकको दरखास्त फारम.PDF
सेवा करारको लागि दरखास्त फारम ७९/८० 07/19/2022 - 18:32 PDF icon सेवा करारको लागि दरखास्त फारम.PDF
गाउँपालिकाबाट प्रकाशित हुने विभिन्न सूचनाका लागि आवश्यक फारम ७७/७८ 11/08/2020 - 11:10 PDF icon form for all.pdf
उद्यम विकास सहजकर्ता सेवा करार पदपूर्ति सम्बन्धि फारम ७७/७८ 11/07/2020 - 08:56 PDF icon All form.PDF
स्वास्थ्य कर्मचारी करार पदपूर्ति सम्बन्धि फारम ७७/७८ 09/14/2020 - 10:44 PDF icon form.PDF
समुदायमा आधारित पुनस्थार्पना सहजकर्ता पदको फाराम । ७७/७८ 09/08/2020 - 13:16 PDF icon Sahajkarta Form.PDF
खाद्यवस्तु आपूर्ति आबेदन तथा दररेट फाराम ७६/७७ 04/11/2020 - 17:17 PDF icon खाद्यवस्तु आपूर्ति आबेदन तथा दररेट फाराम.PDF

Pages