FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
पौवादुङमा गाउँपालिकाको समुदायमा आधारीत पुर्स्थापना सहजकर्ता छनौट सम्बन्धि कार्यबिधि, २०७७-१ ७७/७८ 09/03/2020 - 15:56 PDF icon सहजकर्ता छनौट राजपत्र.pdf
निति तथा मार्गनिर्देशन ७७/७८ 08/19/2020 - 14:36 PDF icon निति तथा मार्गदर्शन.pdf
विनियोजन ऐन २०७७ राजपत्रमा-२ ७७/७८ 08/19/2020 - 14:25 PDF icon बिनियोजन ऐन, २०७७ राजपत्रमा.pdf
आर्थिक ‌‌ऐन, २०७७ राजपत्रमा-१ ७७/७८ 07/26/2020 - 14:20 PDF icon आर्थिक ऐन, २०७७ राजपत्रमा.pdf
गाउँपालिकाको सार्वजानिक खरिद नियमावली, २०७६ ७६/७७ 04/22/2020 - 12:32 PDF icon गाउँपालिकाको सार्वजानिक खरिद नियमावली, २०७६.pdf
अपाङ्गता भएका व्यक्तिको परिचयपत्र वितरण कार्यविधि-२०७६ ७६/७७ 04/15/2020 - 13:19 PDF icon अपाङ्गता कार्यविधि २०७७.PDF
असंगठित क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिक वर्ग तथा असहायहरुलाई उपलब्ध गराइने राहत सम्बन्धि मापडण्ड, २०७६ ७६/७७ 04/07/2020 - 10:45 PDF icon File0005.PDF
गाउँ तथा नगर सभाका सदस्यहरुको सवुिधा सम्बन्धी ऐन, २०७५ ७५/७६ 07/04/2019 - 19:09 PDF icon गाउँ-तथा-नगर-सभाका-सदस्यहरुको-सुविधा-सम्बन्धी-ऐन-२०७५-संशोधन-समेत.pdf
कृषक समूह गठन तथा व्यवस्थापन निर्देशिका, २०७५ ७५/७६ 06/26/2019 - 20:16 PDF icon कृषक समूह गठन तथा व्यवस्थापन निर्देशिका, २०७५.pdf
समूह व्यवस्थापन निर्देशिका २०७५ ७५/७६ 01/03/2019 - 16:13 PDF icon समूह व्यवस्थापन निर्देशिका.pdf

Pages