FAQs Complain Problems

पौवादुङमा गाउँपालिकाको दोस्रो गाउँसभा प्रथम अधिवेशन सम्पन्न पश्चातको तस्विर

Read More

गाउँपालिकाकाे मुकायम च्याङ्ग्रे ।

Read More

च्याङ्ग्रे पोखरी।

Read More

सूचना तथा समाचार

जन प्रतिनिधि

This is the image of chairperson .
अध्यक्ष
पौवादुङमा गाउँपालिका, च्याङ्ग्रे भोजपुर
Email:
mukminkiran@gmail.com
Phone:
९८५२०८८७७७ / ९८११३५५४३५
उपाध्यक्ष
पौवादुङमा गाउँपालिका, च्याङ्ग्रे भोजपुर
Email:
jyoti.koyoo@gmail.com
Phone:
9851010202

कर्मचारी

पौवादुङमा गाउँपालिका, च्याङ्ग्रे भोजपुर
Email:
nabin.bhattarai025@gmail.com, pauwadungmamun@gmail.com
Phone:
९८५१०९००३४
पौवादुङमा गाउँपालिका, च्याङ्ग्रे भोजपुर
Email:
suchanaadhikari@pauwadungmamun.gov.np, gyanudahal11@yahoo.com
Phone:
९८१९०६१०९५, ९८४२०५८२०८