FAQs Complain Problems

पौवादुङमा गाउँपालिकाको विकासमा सबभन्दा महत्वपूर्ण भूमिका कुन पक्षको हुन्छ ?

जनप्रतिनिधि
40% (38 votes)
स्थानीयबासी
9% (9 votes)
कर्मचारी
13% (12 votes)
सबै
39% (37 votes)
Total votes: 96