FAQs Complain Problems

पौवादुङमा गाउँपाा‍लिकाको विकास र समृद्दिको लागी कुन क्षेत्रलाई प्राथामिकता दिनु उपयुक्त होला ?

कृषि
60% (3 votes)
पर्यटन
20% (1 vote)
खेलकुद
20% (1 vote)
सञ्चार
0% (0 votes)
Total votes: 5