FAQs Complain Problems

समाचार

पौवादुङमा गाउँपाा‍लिकाको आ.व. ०७५्/०७६ को बार्षिक बजेट कुन शिर्षकलाई पहिलो प्राथामिकतामा राखी बिनियोजन गर्न उपयुक्त होला ?

सडक
23% (3 votes)
शिक्षा
23% (3 votes)
स्वास्थ्य
0% (0 votes)
कृषि
15% (2 votes)
सञ्चार तथा सूचना प्रबिधि
15% (2 votes)
खानेपानी
23% (3 votes)
Total votes: 13