पौवादुङमा गाउँपालिकाको विकासमा सबभन्दा महत्वपूर्ण भूमिका कुन पक्षको हुन्छ ?

जनप्रतिनिधि
14% (1 vote)
स्थानीयबासी
14% (1 vote)
कर्मचारी
14% (1 vote)
सबै
57% (4 votes)
Total votes: 7