Flash News

पौवादुङमा गाउँपालिकाको आ.व. ०७६्/०७७ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा कुन शिर्षकलाई पहिलो प्राथामिकता दिनुपर्ला ? कृपया आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला।

सडक
11% (1 vote)
कृषि
33% (3 votes)
पर्यटन
0% (0 votes)
सूचना तथा सञ्चार प्रविधि
0% (0 votes)
खानेपानी
33% (3 votes)
स्वास्थ्य र शिक्षा
22% (2 votes)
Total votes: 9