Flash News

पौवादुङमा गाउँपाा‍लिकाको केन्द्र च्याङ्ग्रेमा अस्थायी प्रहरी चौकीको उद्घाटन हुनुलाई के भन्नुहुन्छ?कृपया आफ्नो मत जाहेर गर्नुहोला।

मजबुद शान्तिसुरक्षा
69% (11 votes)
बैंक अाउने संकेत
13% (2 votes)
स्वभाविक कुरा
19% (3 votes)
Total votes: 16