Flash News

पौवादुङमा गाउँपाा‍लिकाको केन्द्र च्याङ्ग्रेमा अस्थायी प्रहरी चौकीको उद्घाटन हुनुलाई के भन्नुहुन्छ?कृपया आफ्नो मत जाहेर गर्नुहोला।

मजबुद शान्तिसुरक्षा
78% (7 votes)
बैंक अाउने संकेत
11% (1 vote)
स्वभाविक कुरा
11% (1 vote)
Total votes: 9