भुकम्पबाट क्षति भएको सामुदायिक बिद्यालयहरु लाई पुनर्निर्माण प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धि। सूचना ।

आर्थिक वर्ष: