FAQs Complain Problems

पौवादुङमा गाउँपालिकाले श्री पञ्चकन्या माद्यामिक विद्यालय च्याङ्ग्रे र स्वास्थ्य चौकीहरुमा स्थापना गरेको २० बेड को अस्थायी क्वारेन्टाईन र २ बेडको अस्थायी आईसोलेशन वार्डका तस्विरहरु

वडा पदाधिकारी