ताजा सूचना तथा समाचार

पौवादुङमा गाउँपाा‍लिकाको विकास र समृद्दिको लागी कुन क्षेत्रलाई प्राथामिकता दिनु उपयुक्त होला ?

कृषि
67% (2 votes)
पर्यटन
33% (1 vote)
खेलकुद
0% (0 votes)
सञ्चार
0% (0 votes)
Total votes: 3