Flash News

पौवादुङमा गाउँपालिकाको तेस्रो गाउँसभाबाट स्वीकृत बार्षिक बजेट,नीति तथा कार्यक्रम तपाईहरुलाई कस्तो लाग्यो?

राम्रो
67% (6 votes)
ठिकै
22% (2 votes)
सुधारको आवाश्यक
11% (1 vote)
नराम्रो
0% (0 votes)
Total votes: 9