Flash News

राष्ट्रिय बाल दिवसको अवसरमा पौवादुङमा गाउँपालिका अन्तर्गत श्री मानेडाँडा मा.वि.स्रोत केन्द्र भित्रका प्राथामिक बिद्यालयहरुको स्रोत केन्द्र स्तरीय नृत्य प्रतियोगिताका केही झलकहरु।