Flash News

पौवादुङमा गाउँपालिकाको केन्द्र च्याङ्ग्रेमा अस्थायी प्रहरी चौकीको उद्घाटन गर्नुहुदै गाउँपालिका अध्यक्ष किरण राई ज्यू।