Flash News

पौवादुङमा गाउँपालिकाका सबै विद्यालयहरुका शिक्षकहरुको श्रावण,भाद्र,असोज(प्रथम त्रैमासिक) र चाडपर्व खर्च सहितको रकम निकासा बारे सूचना।

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

Click here to download the PDF file.

आर्थिक वर्ष: